Image

Eindeloos oefenen

In deze bijlesmodule leer je alles over externe verslaggeving voor het propedeusejaar van het HBO. De cursus is onderverdeeld in twee delen, vol met eindeloze oefenstof, vragen, filmpjes en oefentoetsen.

En dat voor € 20,00 per maand.

KOOP DE LICENTIE

Dit krijg je onder de knie

Het beoordelen van de jaarrekening

De publicatieplicht, actia op de balans, passiva op de balans, de categorale en functionele jaarrekening, toegevoegde waarde, prijsgrondslagen van de vaste activa en FIFO, LIFO en GIP. Dat leer je hier.

Het opstellen van de jaarrekening

Het consolideren van verschillende soorten deelnemingen en het kasstroomoverzicht volgende de indirecte methode. Dat leer je hier.

Volledige inhoud

  • Overzicht

    Zit jij in de propedeuse fase van het HBO, wil je niet naar college maar wel het tentamen halen? Neem dan deze oefenmodule af.

    In deze module leer je alles wat je moet weten om een beeld te kunnen vormen van een onderneming op basis van de jaarrekening. Wat staat er in een jaarrekening en hoe komen de balanswaarden tot stand. Daarnaast leer je zelf balansen te consolideren en een kasstroom op te stellen.

  • Snel en goed leren

    De lesmodule van BAES is ontwikkeld om jou zo effectief mogelijk te laten leren. De lesstof wordt opgedeeld in kleine blokken die je in 30 minuten kan afronden. BAES bevat theorie, vragen, cases, feedback en uitwerkingen. De module is adaptief en daagt uit door middel van spel elementen. Je wordt gestimuleerd om een zo hoog mogelijk niveau te bereiken.

Frequently Asked Questions

Hoe werkt het BAES blended learning concept??

Blended learning is de combinatie van online en offline lesmateriaal en wordt door verschillende hogescholen ingezet. De docent staat bij ons centraal en wordt geheel ontzorgd door onze module en lesmateriaal. De docent kan dus online en offline lesgeven. De docent houdt de regie! De docent staat bij ons centraal en wordt geheel ontzorgd door onze module en collegemateriaal.

Wat maakt BAES uniek?

BAES is het enige concept dat zowel de docent als de student voorziet van lesmateriaal, daarnaast adaptief en gamified is. Dit zorgt voor een enorme activatie van de studenten en heeft al bij andere HBO’s direct tot 35% verbeterde studieresultaten opgeleverd.

Wat houdt een adaptieve lesmethode in?

Onze lesconcept past zich aan, aan het niveau van de student. Heeft een student moeite om de stof te beheersen, dan krijgt deze andere vragen aangeboden dan een student die door de stof heen vliegt.

Welke vakken kunnen worden gegeven met BAES?

BAES richt zich op economische vakken. Momenteel zijn vakken voor commerciële economie, bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie, marketing, management & organsiatie, algemene economie, administratieve organisatie en Wiskunde & financiële rekenkunde in Excel af te nemen.

Naast deze vakken maken wij op verzoek vakken bij of kunnen wij beschikbare readers, opgavebundels en andere content aanbieden in onze online module.

Tenslotte bieden we een deel van onze vakken ook als bijlesmodule direct aan de student aan.

Studenten gebruiken toch helemaal geen online learning modules?

Jawel! Dit krijgen we juist terug van docenten. Door onze adaptiviteit en gamified elementen worden alle drempels voor studenten weggenomen. De resultaten spreken voor zich; ruim 90% van het huiswerk wordt gemaakt in de modules van BAES, en dit terwijl wij 10x zoveel vragen hebben in onze module dan in traditionele lesmethoden.