Image

Eindeloos oefenen

In deze cursus leer je alles over financiering voor het HBO. De cursus is onderverdeeld in drie delen, vol met eindeloze oefenstof, vragen, filmpjes en oefentoetsen.

De licentie kost € 37,50 en is drie jaar geldig.

Om deze licentie te kopen log je eerst in door te klikken op de oranje knop rechtsboven. Voeg de licentie vervolgens toe aan jouw omgeving door hem op te zoeken op basis van de unieke code die je van jouw docent of instelling hebt gekregen.

Wil je alvast een idee krijgen hoe de online omgeving eruit ziet? Klik dan hier.

Dit krijg je onder de knie

Eigen vermogen

Aandelenuitgifte, reserves, winstverdeling en de intrinsieke waarde berekening. Dat leer je hier

Vreemd vermogen

Lang vreemd vermogen, voorzieningen, converteerbare obligaties en het leverancierskrediet. Dat leer je hier.

Ratio analyse

Alle rentabiliteitsberekeningen rondom de RTV, REV en RVV, het hefboomeffect, solvabiliteitsratio's, het netto werkkapitaal, de quick en current ratio en de gouden balansregel. Dat leer je hier

Volledige inhoud

  • Overzicht

    Deze module bevat alle lesstof voor het vak financiering op het HBO.

    In deze module leer je alles rondom het eigen en vreemd vermogen. Waar het uit bestaat, hoe het wordt opgebouwd en welke verschillende vormen van financiering er zijn. Ook leer je de financieringsstructuur van een onderneming beoordelen door allerlei ratio's rondom de balans en het werkkapitaal te berekenen.

  • Snel en goed leren

    De lesmodule van BAES is ontwikkeld om jou zo effectief mogelijk te laten leren. De lesstof wordt opgedeeld in kleine blokken die je in 30 minuten kan afronden. BAES bevat theorie, vragen, cases, feedback en uitwerkingen. De module is adaptief en daagt uit door middel van spel elementen. Je wordt gestimuleerd om een zo hoog mogelijk niveau te bereiken.

    In de klas ga jij samen met jouw docent aan de slag met integratie toetsen. Hierbij leer je hoe je de kennis die je hebt opgebouwd in de online module kunt toepassen op interessante cases uit de praktijk.

Frequently Asked Questions

Hoe werkt het BAES blended learning concept??

Blended learning is de combinatie van online en offline lesmateriaal en wordt door verschillende hogescholen ingezet. De docent staat bij ons centraal en wordt geheel ontzorgd door onze module en lesmateriaal. De docent kan dus online en offline lesgeven. De docent houdt de regie! De docent staat bij ons centraal en wordt geheel ontzorgd door onze module en collegemateriaal.

Wat maakt BAES uniek?

BAES is het enige concept dat zowel de docent als de student voorziet van lesmateriaal, daarnaast adaptief en gamified is. Dit zorgt voor een enorme activatie van de studenten en heeft al bij andere HBO’s direct tot 35% verbeterde studieresultaten opgeleverd.

Wat houdt een adaptieve lesmethode in?

Onze lesconcept past zich aan, aan het niveau van de student. Heeft een student moeite om de stof te beheersen, dan krijgt deze andere vragen aangeboden dan een student die door de stof heen vliegt.

Welke vakken kunnen worden gegeven met BAES?

BAES richt zich op economische vakken. Momenteel zijn vakken voor bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie, marketing, management & organsiatie, algemene economie, administratieve organisatie en Wiskunde & financiële rekenkunde in Excel af te nemen.

Naast deze vakken maken wij op verzoek vakken bij of kunnen wij beschikbare readers, opgavebundels en andere content aanbieden in onze online module.

Tenslotte bieden we een deel van onze vakken ook als bijlesmodule direct aan de student aan.

Studenten gebruiken toch helemaal geen online learning modules?

Jawel! Dit krijgen we juist terug van docenten. Door onze adaptiviteit en gamified elementen worden alle drempels voor studenten weggenomen. De resultaten spreken voor zich; ruim 90% van het huiswerk wordt gemaakt in de modules van BAES, en dit terwijl wij 10x zoveel vragen hebben in onze module dan in traditionele lesmethoden.