Image

Eindeloos oefenen

In deze bijlesmodule leer je alles over de beginselen van bedrijfseconomie voor het HBO. Alle financiële overzichten komen aan bod. De cursus is onderverdeeld in twee delen, vol met eindeloze oefenstof, vragen, filmpjes en oefentoetsen.

En dat voor € 20,00 per maand.

KOOP DE LICENTIE

Dit krijg je onder de knie

Kiezen tussen rechtspersonen en belasting

Alle basisbegrippen rondom bedrijfseconomie, rechtspersonen, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Dat leer je hier.

Financiële overzichten begrijpen

Inleiding van de balans, activa, passiva, de resultatenrekening, omzet en inkoopwaarde verkopen, kosten- en kostensoorten, afschrijving volgens de lineaire methode, het verschil opbrengsten en ontvangsten, het verschil tussen kosten en uitgaven, het liquiditeitsoverzicht, het ondernemingsplan en de financiering. Dat leer je hier.

Volledige inhoud

  • Overzicht

    Zit jij in de propedeuse fase van het HBO, wil je niet naar college maar wel het tentamen halen? Neem dan deze oefenmodule af.

    Je leert de beginselen van alle belangrijke financiële overzichten die voorkomen in bedrijfseconomie; de balans, de resultatenrekening en het liquiditeitsoverzicht.

  • Snel en goed leren

    De lesmodule van BAES is ontwikkeld om jou zo effectief mogelijk te laten leren. De lesstof wordt opgedeeld in kleine blokken die je in 30 minuten kan afronden. BAES bevat theorie, vragen, cases, feedback en uitwerkingen. De module is adaptief en daagt uit door middel van spel elementen. Je wordt gestimuleerd om een zo hoog mogelijk niveau te bereiken.

Frequently Asked Questions

Hoe werkt het BAES blended learning concept??

Blended learning is de combinatie van online en offline lesmateriaal en wordt door verschillende hogescholen ingezet. De docent staat bij ons centraal en wordt geheel ontzorgd door onze module en lesmateriaal. De docent kan dus online en offline lesgeven. De docent houdt de regie! De docent staat bij ons centraal en wordt geheel ontzorgd door onze module en collegemateriaal.

Wat maakt BAES uniek?

BAES is het enige concept dat zowel de docent als de student voorziet van lesmateriaal, daarnaast adaptief en gamified is. Dit zorgt voor een enorme activatie van de studenten en heeft al bij andere HBO’s direct tot 35% verbeterde studieresultaten opgeleverd.

Wat houdt een adaptieve lesmethode in?

Onze lesconcept past zich aan, aan het niveau van de student. Heeft een student moeite om de stof te beheersen, dan krijgt deze andere vragen aangeboden dan een student die door de stof heen vliegt.

Welke vakken kunnen worden gegeven met BAES?

BAES richt zich op economische vakken. Momenteel zijn vakken voor commerciële economie, bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie, marketing, management & organsiatie, algemene economie, administratieve organisatie en Wiskunde & financiële rekenkunde in Excel af te nemen.

Naast deze vakken maken wij op verzoek vakken bij of kunnen wij beschikbare readers, opgavebundels en andere content aanbieden in onze online module.

Tenslotte bieden we een deel van onze vakken ook als bijlesmodule direct aan de student aan.

Studenten gebruiken toch helemaal geen online learning modules?

Jawel! Dit krijgen we juist terug van docenten. Door onze adaptiviteit en gamified elementen worden alle drempels voor studenten weggenomen. De resultaten spreken voor zich; ruim 90% van het huiswerk wordt gemaakt in de modules van BAES, en dit terwijl wij 10x zoveel vragen hebben in onze module dan in traditionele lesmethoden.